Sta je web dizajn?

Web dizajn je proces prikupljanja ideja i njihovog estetskog uređivanja i raspoređivanja radi postizanja određenog cilja, a to je izrada web sajta. Krajnji korisnici i njihovo što lakše snalaženje na određenom web sajtu ono je što web dizajn prvo uzima u obzir.

Web dizajn podrazumeva upotrebu raznih veština i disciplina koje se koriste za planiranje i izradu web sajtova.

Kratka istorija interneta i web dizajna

Web dizajn je nastao par decenija nakon nastanka interneta, ali od tada raste i razvija se uporedo sa njim. Internet je omogućio čak i malim kompanijama da se ravnopravno bore za svoje parče globalnog kolača ukoliko imaju konkurentnu web stranicu i predstavlja jedno od najvažnijih otkrića u istoriji čovečanstva.

Internet se prvi put pojavio 1969. godine kao sredstvo za razmenu podataka putem računara. Njegovi počeci vezani su striktno za upotrebu u američkoj vojsci. Tek se kasnije internet proširio prvo na američke univerzitete, a zatim se proširio i na privatne kompjutere nakon pojave elektronske pošte (e-mail) 1972. godine, a zatim i sa razvojem HTML-a kao osnovnog programskog jezika 1980. godine.

Krajnji “boom” internet je doživeo 1993. godine, kada su naučnici sa CERN-a razvili najpoznatiji informacioni servis na internetu nazvan World Wide Web. WWW, koji se često pogrešno koristi i kao sinonim za internet, je skup softvera i protokola i predstavlja prvi browser, odnosno web pregledač.

Web dizajn sam po sebi nema naročito dugu istoriju jer nije postojao kao termin sve do početka 1990-ih godina, ali vuče korene iz drugih oblasti poput grafičkog dizajna. Do 1995. godine i pojave JavaScript-a web dizajn je bio prilično limitiran i svodio se se samo na simbole i kasnije tabele. Sa nastankom JavaSript-a i naročito Flash-a 1996-te i CSS-a 1998, web dizajneri dobili su slobodu i mogućnost da svoju kretivnost podele sa svetom.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti internet bez slika, animacije, muzike, različite tipografije, itd. Zato je kvalitetna prezentacija sadržaja izuzetno bitna za uspešan web sajt, a to je ujedno i osnova web dizajna. Pojava pametnih telefona dodatno je proširila domete web dizajna, a responzivni web dizajn postao je neophodan element svake kvalitetne internet stranice.

Sta je responsive web dizajn

Responzivnost (prilagodljivost) web sajta je još jedna od bitnih funkcionalnosti za koje je zaslužan web dizajn. Responsive web dizajn podrazumeva da je web sajt vidljiv na svim uređajima, a ne samo na desktop računarima. Mobilni telefoni, tableti, laptopovi – svi ovi uređaji moraju biti uzeti u obzir prilikom dizajna web sajta.

Kada se uzme u obzir činjenica da danas većina korisnika internet pretražuje putem mobilnih telefona, kao i da je mobilna trgovina dostigla skoro polovinu ukupnih e-commerce aktivnosti, jasno je da se posebna pažnja prilikom web dizajna mora posvetiti korisnicima pametnih telefona i drugih mobilnih uređaja.

Ipak, responsive web dizajn ne podrazumeva samo vidljivost na svim uređajima, već i funkcionalnost web sajta na svim uređajima. Nije dovoljno da vaš sajt bude vidljiv na mobilnim telefonima, već mora da bude i pregledan, lak za navigaciju i brz. Brzina učitavanja stranica posebno je bitan deo responsive web dizajna. Statistika kaže da 40 % korisnika mobilnih uređaja promeni web stranicu ako ona nije responzivna.

Zbog toga danas responsive web dizajn često nije dovoljan i sve više web dizajnera koristi princip prvo mobilnog dizajna. Prvo mobilni dizajn podrazumeva da se izrada web sajta kreće od web dizajna za mobilne uređaje, a da se zatim dodaju elementi i funkcionalnosti bitni za pregled strane na laptopovima i desktop računarima.

Sta je potrebno znati za web dizajn

Kao što je već rečeno, web dizajn podrazumeva poznavanje raznih veština. Osnovna stvar koju svaki web dizajner mora da poznaje jesu markup jezici kao što su HTML, XHTML i XML. Pored toga, neophodno je znati jezik za stilizovanje kao što je CSS. Ovo je osnova za web dizajnera, dok je znanje JavaScript-a veliki plus.

Ukoliko ste u potrazi za praksom frontend developera, pogledajte našu stranicu karijera i proverite otvorene pozicije.

5 osnovnih elemenata web dizajna

Postoji mnogo važnih elemenata dobrog web dizajna, ali neki su naravno važniji od drugih. Ovih pet elemenata se posebno izdvajaju kao najbitniji:

zasto je vazno da web dizajn bude funkcionalan ux dizajn

Funkcionalnost kao osnova kvalitetnog web dizajna

Kao što smo već napomenuli, cilj web dizajna nije samo da pruži vizuelni ugođaj korisnicima, već i da im omogući da se na sajtu lako snađu i dobiju sve neophodne informacije na način koji će ih privući da se na sajtu zadrže. Evo nekoliko osnovnih stvari na koje svaki web dizajner mora da obrati pažnju.

Zakljucak

Web dizajn je prva stvar koja vam je potrebna bilo za izradu web sajta, izradu web shopa, izradu web aplikacije, mobilne aplikacije. Kvalitetan web dizajn podrazumeva poznavanje mnogobrojnih veština, te je praktično nemoguće da neko bez godina iskustva i učenja bude dobar u web dizajnu. Takođe, stvari se u web dizajnu stalno menjaju te je neophodno uvek ići u korak sa vremenom i biti u toku sa svim modernim trendovima i promenama.